Myślimy
kompleksowo
 

18 lutego 2021

WFOŚIGW w Olsztynie z klastrem wysokiej dostępności!

Nasi inżynierowie wykonali wdrożenie klastra wysokiej dostępności, w którego skład wchodziły serwery marki Dell oraz macierz od tego samego producenta.

Finalnie zamiast tygodnia, inżynierowie wykonali całość prac w 3 dni. Ach, to świeże mazurskie powietrze!

Autorem tekstu jest Justyna Pietruszka

Justyna Pietruszka
marketing specialist

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
pietruszka.j@anzena.pl
32 259 10 89